دفتر طراحی و فنی مهندسی فرزانگان

طراحی قطعات صنعتی شما با برترین نرم افزار های روز دنیا...

گیریبکس اتوماتیک (قسمت سوم)

گیربکسهای اتوماتیک)بخش سوم( سیستم هیدرولیکی گیربکس اتوماتیک سیستم هیدرولیکی سیستم هیدرولیکی گیربکس وظیفه دارد فشار لازم برای بکار انداختن جعبه دنده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید
مرداد 93
1 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
11 پست